Edukacja Włączająca: początek globalnego, edukacyjnego przewrotu społecznego (Klub Ronina)

22 sierpnia 2022

Nagranie zrealizowane podczas spotkania w Klubie Ronina 11 lipca b.r.

O niedostrzegalnych procesach w systemie polskiej edukacji, zapoczątkowanych w latach 90. XX w., które dopiero od niedawna dają ująć się w panoramiczny obraz dobrze zaplanowanej edukacyjnej rewolty w myśl ponadnarodowej agendy.

Sytuację przedstawiają: Jolanta Dobrzyńska (członek Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej) i Bartosz Kopczyński (prawnik, wiceprezes Towarzystwa Wiedzy Społecznej w Toruniu, organizacji ukierunkowanej na analizowanie procesu przemian kulturowych i jego powiązań z globalnymi interesariuszami).

Edukacja Włączająca: początek globalnego, edukacyjnego przewrotu społecznego (Klub Ronina) – YouTube