Piramida i katedra
Piramidy i katedry budzą zainteresowanie, zachwycają, inspirują. Budowle te znajdują swoje poczesne miejsce w historii cywilizacji ludzkiej. Są one czymś więcej, niż tylko dziełami inżynierii i architektury. Są także symbolami i metaforami dwóch różnych ustrojów.
Najnowsze nagranie
Zobacz więcej nagrań
Matka nieboszczka ludowa chociaż coś po sobie pozostawiła
Trudno prognozować przebieg wojny na wschodzie Europy. Po niemal roku zaciętych walk nie widać perspektywy jej szybkiego zakończenia, a przesłanki świadczą raczej na rzecz eskalacji działań wojennych. Nie można również wykluczyć rozlania konfliktu zbrojnego na inne kraje regionu. Podczas gdy zasoby strategiczne Federacji Rosyjskiej wydają się nienaruszone, państwo polskie i społeczeństwo nie jest przygotowane na taki rozwój wydarzeń.
Wesprzyj portal
Budujmy razem miejsce dla poważnej debaty o społeczeństwie i państwie polskim
Wspieram
Czy myśl Carla Schmitta jest aktualna? cz. II
W niniejszym tekście kontynuuję omawianie myśli politycznej Carla Schmitta oraz stwierdzenia, na ile jego refleksja jest aktualna we współczesnym świecie. W poprzednim tekście zarysowałem główne koncepcje teoretyczne myśliciela. W drugiej części z kolei przedstawię Schmttańską krytykę poszczególnych zjawisk politycznych, społecznych oraz prawnych, z którymi to myślicielowi przyszło zmierzyć się w trakcie jego życia.
U kresu jedynowładztwa
Kiedy Alexis de Tocqueville przemierzał w latach 30-tych XIX wieku Stany Zjednoczone przyglądając się z bliska charakterystyce tamtejszego społeczeństwa oraz jego politycznych tradycji – zgoła odmiennych od tych panujących wówczas w Europie – zdumiewało go, że system demokratyczny obowiązujący w tym państwie doprowadza je co cztery lata do stanu przypominającego rewolucję.
Demostenes i Herostrates
Komu dzisiaj zbędna imion dawnych sława, komu umysł nowy każe pamięć sprzedać, tego wstyd za własne braki nie napawa, ten pustym kielichem będzie toast spełniać.
Co z Obroną Cywilną w Polsce?
Wiele emocji wzbudził opublikowany 31 sierpnia br. projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. Spadła na niego lawina uzasadnionej krytyki. Wybrzmiewa ona najmocniej w kwestii nowych quasi stanów nadzwyczajnych, ograniczenia praw obywatelskich w sytuacjach szczególnych, czy odebrania władztwa samorządom na rzecz władzy centralnej. Publicznie niewiele uwagi zwrócono natomiast w obszarze, który docelowo miał ten dokument regulować, tj. obrony cywilnej. Jej poświęcono raptem 5 stron, ze wszystkich 105.
Czy myśl Carla Schmitta jest aktualna? cz. I
W związku ze wzrostem zainteresowania Carlem Schmittem na przestrzeni ostatnich 10 lat trzeba odpowiedzieć na pytania – kim był? Co stworzył? I czy jego myśl jest aktualna? Odpowiedzi na te pytania nie da się udzielić w jednym wpisie. Dlatego też myśli politycznej niemieckiego prawnika, a także jej aktualności, poświęcony zostanie cykl wpisów odpowiadający na powyższe pytania.
Feliks Koneczny i teoria cywilizacji
W erze globalizacji nauki o cywilizacjach zdają się nabierać znaczenia szczególnego. Wiedza o nich – w czasach gdy na Zachodzie przeprowadza się utopijne projekty budowy "nowego wspaniałego świata" scalającego ludzkość w jedną uniwersalną "cywilizację" – to jeden z kluczy do zrozumienia współczesnej rzeczywistości. Klucz ten zostawił nam w swoim dorobku wybitny polski uczony – Feliks Koneczny.
Bądź na bieżąco
Pobierz nasze analizy
Zmierzch rasy panów, czyli koniec Herrenvolku
Porażka drużyny Niemiec na mundialu 2022 skłania do ciekawych refleksji. Czegóż takiego zabrakło niemieckim zawodnikom, że nie byli w stanie nawet wyjść z grupy?
Konferencja w obronie szkoły
Pospolite ruszenie przeciw systemowej destrukcji edukacji, państwa, społeczeństwa i w ogóle człowieka walczy. Oto informacja o niedawnej konferencji w Krakowie.
Europa i Islam: Koegzystencja czy rewolucja?
Podczas gdy oczy świata zwrócone są na wschód, a społeczeństwa zachodnie dopiero co zaczynają budzić się z dwuletniego koszmaru restrykcji i ograniczeń, w Europie – po cichu i z dala od kamer – zachodzą demograficzne przemiany, które na przestrzeni najbliższych dekad zmienią oblicze Starego Kontynentu.
O wielkim Hetmanie i wychowaniu rycerskim
Hetman Wielki Koronny Stanisław Żółkiewski, jedyny pogromca Moskwy, zapisał się w historii jako jeden z najwybitniejszych polskich dowódców. Stał się legendarną postacią. Jednak jego kariera rozwijała się powoli, mało efektownie, a zaszczyty przyszły bardzo późno.
Po co nam własne państwo
Myślenie państwowe do niedawna było niemodne. Najpierw komuna przeciwstawiła państwo narodowi, a potem III RP uznała, że państwo nie jest już potrzebne.
Nie ma wolności bez wielkości. Część II
Matuszewski odszedł zbyt wcześnie. Tak naprawdę u rozkwitu swoich sił twórczych, kiedy polska racja stanu potrzebowała człowieka jego formatu, a nie niegramotnych polityków, niezauważalnych dla świata, za to wygodnych dla jego możnych, pokroju Raczkiewicza (Prezydent RP na uchodźstwie) czy miernoty Mikołajczyka (Premier RP na uchodźstwie).
Więcej