MODEL EUROPEJSKI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ. Analiza krytyczna

Widmo reformy krąży nad oświatą. Od wschodu do zachodu, od przylądka Kola do Ziemi Ognistej, wszystkie głosy fachowe i niefachowe głoszą zgodnym chórem: trzeba całkowicie odmienić system oświaty. Trzeba zastąpić go nową kulturą edukacji, bo ten sposób uczenia dzieci, który znamy od starożytności, a który zwolennicy zmiany nazwali „tradycyjną edukacją” już nie działa. Zestaw argumentów jest stały i pokrótce go tu wyliczymy…

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA DLA POLSKI. ANALIZA KRYTYCZNA. Wersja PEŁNA

Oddajemy Państwu do lektury opracowanie zawierające analizę krytyczną nowej koncepcji edukacji i wychowania dla Polski, przygotowanej przez zespół ekspertów działający pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Owa koncepcja zyskała miano Modelu Edukacji Włączającej i zawarta została w dokumencie „Edukacja dla wszystkich”. Minister Edukacji i Nauki podpisał ten dokument w grudniu 2020 r. Jest on podstawą do dalszych prac legislacyjnych. Przyjęta w dokumencie strategia zakłada przeprowadzenie szeregu fundamentalnych przemian, które w okresie około 10 lat mają na trwałe odmienić polską szkołę i polskie społeczeństwo.

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA DLA POLSKI. ANALIZA KRYTYCZNA. Wersja skrócona

Skrócona wersja analizy modelu Edukacji Włączającej dla Polski, czyli nowego modelu edukacji publicznej, który ma zostać wdrożony w polskim systemie oświaty. Zawiera najważniejsze tezy pełnej wersji niniejszego dokumentu, gdzie są one opisane szczegółowo i opatrzone przypisami.