PRAWDZIWY KSZTAŁT EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ

KOMENTARZ OGÓLNY nr 5 KOMITETU ONZ ds PRAW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH. OMÓWIENIE.

MODEL EUROPEJSKI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ. Analiza krytyczna

Widmo reformy krąży nad oświatą. Od wschodu do zachodu, od przylądka Kola do Ziemi Ognistej, wszystkie głosy fachowe i niefachowe głoszą zgodnym chórem: trzeba całkowicie odmienić system oświaty. Trzeba zastąpić go nową kulturą edukacji, bo ten sposób uczenia dzieci, który znamy od starożytności, a który zwolennicy zmiany nazwali „tradycyjną edukacją” już nie działa. Zestaw argumentów jest stały i pokrótce go tu wyliczymy…

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA DLA POLSKI. ANALIZA KRYTYCZNA. Wersja PEŁNA

Oddajemy Państwu do lektury opracowanie zawierające analizę krytyczną nowej koncepcji edukacji i wychowania dla Polski, przygotowanej przez zespół ekspertów działający pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Owa koncepcja zyskała miano Modelu Edukacji Włączającej i zawarta została w dokumencie „Edukacja dla wszystkich”. Minister Edukacji i Nauki podpisał ten dokument w grudniu 2020 r. Jest on podstawą do dalszych prac legislacyjnych. Przyjęta w dokumencie strategia zakłada przeprowadzenie szeregu fundamentalnych przemian, które w okresie około 10 lat mają na trwałe odmienić polską szkołę i polskie społeczeństwo.

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA DLA POLSKI. ANALIZA KRYTYCZNA. Wersja skrócona

Skrócona wersja analizy modelu Edukacji Włączającej dla Polski, czyli nowego modelu edukacji publicznej, który ma zostać wdrożony w polskim systemie oświaty. Zawiera najważniejsze tezy pełnej wersji niniejszego dokumentu, gdzie są one opisane szczegółowo i opatrzone przypisami.