Autor
Dominik Liszkowski
Z wykształcenia anglista. Interesuje się naukami społecznymi, w szczególności kwestią przemian społeczno-kulturowych w Europie, a także polską publicystyką przedwojenną.
Więcej