Autor
Dominik Liszkowski
Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się naukami społecznymi, w szczególności kwestią przemian społeczno-kulturowych w Europie, a także polską publicystyką przedwojenną.
Więcej