Słownik globalizmu cz.6: Różnorodność

23 kwietnia 2024

„Różnorodność, równość i włączenie społeczne (DEI) to ramy organizacyjne, których celem jest promowanie sprawiedliwego traktowania i pełnego uczestnictwa wszystkich ludzi, w szczególności grup, które w przeszłości były niedostatecznie reprezentowane lub były przedmiotem dyskryminacji ze względu na tożsamość lub niepełnosprawność.”

Projekt DEI wspomniany we wstępie to tylko ilustracja szeroko zakrojonych planów „włączenia” wszystkich i wszędzie w globalny system. Słowo „różnorodność” stało się jednym z wytrychów służących do przeprowadzania globalnej rewolucji, która skrywa się pod pięknie brzmiącymi słowami, skrótami i frazesami. Dekonstrukcję tej swoistej globalnej gnozy kontynuują w cyklu „Słownik globalizmu” Bartosz Kopczyński i Jakub Zgierski.

Słownik globalizmu cz.1: Pojęcia ustrojowe
Słownik globalizmu cz.2: Pojęcia naukowe
Słownik globalizmu cz.3: Kultura bycia
Słownik globalizmu cz.4: Religia lustra
Słownik globalizmu cz.5: Świat wirtualny

Odwiedź także nasz profil na Facebooku i śledź naszą działalność na bieżąco.

Wesprzyj portal
Budujmy razem miejsce dla poważnej debaty o społeczeństwie i państwie polskim
Wesprzyj

Cytat ze wstępu pochodzi ze źródła: https://en.wikipedia.org/wiki/Diversity,_equity,_and_inclusion