Autor
Bartosz Szatkowski
Autodydaktyk, choć jest absolwentem czterech uczelni. Żadna nie jest jego Alma Mater, UMK w Toruniu, SGSP w Warszawie, WSPiA w Poznaniu i Karlstads universitet w Szwecji. Konfrontuje teorię z praktyką i praktykę z teorią w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.
Więcej