Co oni robią i po co? Edukacja w projekcie globalnym

13 grudnia 2022

Wystąpienie Bartosza Kopczyńskiego na konferencji pt. „Edukacja włączająca – ideologia inkluzji w realiach szkolnych”, która odbyła się 19 listopada na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Koledze Bartoszowi zawdzięczamy rozbudzenie dyskusji nad tym tematem w Polsce. Bowiem do tej pory środowisko nauczycieli nie zdobyło się na zorganizowaną krytykę narzucanej odgórnie i przy wsparciu ogromnych pieniędzy z organizacji ponadnarodowych rewolty w systemie edukacji. Musiały tego dokonać osoby nieuwikłane w środowisko.

Nasze analizy w tej sprawie znajdziesz tu: Raporty – W TOWARZYSTWIE

Nowa obsesja Harrariego i Schwaba? TEN PROGRAM JUŻ WCHODZI DO POLSKICH SZKÓŁ! – YouTube