Konferencja w obronie szkoły

26 listopada 2022

Pospolite ruszenie przeciw systemowej destrukcji edukacji walczy.

W dniu 19 listopada 2022 r. odbyła się w Krakowie konferencja, zorganizowana przez Ruch Ochrony Szkoły, oddolną organizację społeczną, która przeciwstawia się niszczeniu polskiej edukacji poprzez wprowadzenie globalnego projektu ideologicznego Edukacji Włączającej. Swych gościnnych podwoi użyczył Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, i tu podziękowania należą się J.M. Rektorowi, prof. dr hab. Piotrowi Borkowi. Patronat nad konferencją objął Małopolski Kurator Oświaty p. Barbara Nowak. Patronat medialny objęły następujące media: blogpress.pl, PL1.tv, ngopole.pl, Media Narodowe, PCh24.pl, wrealu24.pl, wydawnictwo Biały Kruk, miesięcznik WPIS.

W konferencji uczestniczyli lekarze specjaliści, pedagodzy specjalni, eksperci oświatowi i prawni. Wiceprezes naszego stowarzyszenia Bartosz Kopczyński wygłosił wykład pt. „Co oni robią i po co. Edukacja w projekcie globalnym”. Nie było natomiast nikogo reprezentującego mainstream, żadnego wojującego o Edukację Włączającą, pomimo wystosowanych zaproszeń. Na zakończenie konferencji wystosowano apel do władz Rzeczypospolitej Polskiej, aby te opamiętały się i nie niszczyły nam szkoły naszych dzieci.

Apel do władz RP: https://ruchochronyszkoly.pl/aktualnosci/apel-uczestnikow-konferencji-kierowany-do-wladz-rzeczypospolitej-polskiej/

Należy mieć świadomość, że uczestnicy konferencji, założyciele i sygnatariusze Ruchu Ochrony Szkoły i media wspierające należą do ekskluzywnego grona ludzi świadomych, co się naprawdę dzieje, którzy podjęli trud walki z zagrożeniami. Ochrona szkoły jest celem sensu stricto, ale są też cele sensu largo. Są nimi: niepodległa Polska, odbudowa Europy katolickiej, wolność i dobrobyt, zbawienie dusz ludzkich. I my, w naszym stowarzyszeniu będąc, do grona tego należymy. I jeśli spojrzeć na historię Polski, ale też na historię świata w ogólności, ujrzymy, że takich zwykle niewielu było. I tacy właśnie wykonywali największą pracę i dokonywali najbardziej chwalebnych czynów.

Nie w splendorach, nie wśród wygód i dostatków, lecz zmagając się z oporną materią, wrogami potężnymi, ludzką głupotą i lenistwem. Tak było niegdyś, tak też będzie i teraz, aż ten naród otępiały obróci swój czerep rubaszny i zwlecze swe ciało gnuśne z miękkich poduszek, by stanąć wreszcie, jak wielcy przodkowie, tam, gdzie dawno już był powinien.

Oto transmisje z konferencji:

https://www.youtube.com/watch?v=Nrt8NKcK4sA

https://www.youtube.com/watch?v=Fd5jdSYBYnc

https://www.youtube.com/watch?v=OECSbYTEEy8&t=13s

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA:

Wesprzyj portal
Budujmy razem miejsce dla poważnej debaty o społeczeństwie i państwie polskim
Wesprzyj

Przeczytaj koniecznie: inżynierów świata pomysł na edukację: https://wtowarzystwie.pl/inzynierowie-swiata-i-ich-pomysl-na-edukacje/

Czytaj także: w kleszczach ignorancji https://wtowarzystwie.pl/w-kleszczach-ignorancji/

Jedno z wcześniejszych wystąpień na ten temat: https://wtowarzystwie.pl/edukacja-wlaczajaca-poczatek-globalnego-edukacyjnego-przewrotu-spolecznego-klub-ronina/