Czym jest faszyzm?
Parafrazując słowa Orwella o faszyzmie – słowo „faszyzm” w powszechnym użytku – pozbawione jest niemal zupełnie znaczenia. Słyszałem jak „faszyzmem” nazywano Marsz Niepodległości, Strajki Kobiet, lockdowny, rządy PO-PSL, rządy Zjednoczonej Prawicy, Kaczyńskiego, Tuska, Korwina-Mikke, antifę, feministki, środowiska LGBT, kapitalizm, ale też socjalizm, sam fakt występowania jakiegokolwiek przymusu, memy z wojakiem, żabą Pepe oraz żółtym psem i mógłbym tak wymieniać bez końca. Słowo „faszyzm” stało się po prostu odpowiednikiem „jesteś głupi, bo masz inne poglądy niż ja” w debacie i zamiast określać zbiór idei reprezentujących wizję świata stało się obelgą mającą służyć dyskredytacji politycznego oponenta. Celem niniejszego artykułu jest reinterpretacja faszyzmu i przedstawienie doktryny faszystowskiej taką jaką jest – wyróżniając jej najistotniejsze cechy.
Najnowsze nagranie
Zobacz więcej nagrań
Rewolucja czy kontrrewolucja?
Rewolucja czy kontrrewolucja? Czego tak naprawdę potrzebujemy by powstrzymać ideologiczne szaleństwo, którym opętany zdaje się być dzisiejszy świat Zachodu.
Wesprzyj portal
Budujmy razem miejsce dla poważnej debaty o społeczeństwie i państwie polskim
Wspieram
Bliższe relacje Polski z Turcją - okiem Rosjanina o polskiej duszy
Polska polityka zagraniczna jest jednowymiarowa. Polacy patrzą machinalnie i lekkomyślnie tylko w jednym kierunku. Czemu inne ośrodki siły potrafią realizować swoje zewnętrzne strategie, a Polska nie?
Magowie z Czarodziejskiej Góry
Znowuż ludzkość dowiaduje się, jakie ma problemy i co powinna dalej robić, aby je rozwiązać. Witajcie w świecie magów Czarodziejskiej Góry.
Realizm, wojna, imperium
24 lutego będzie rocznica inwazji Rosji na Ukrainę. Chociaż wojny po drugiej wojnie światowej trwały w różnych zakątkach świata, w tym w Europie, jak chociażby te związane z rozpadem Jugosławii oraz wojna rosyjsko-gruzińska z roku 2008, to pierwszy raz od 1945 roku, mamy do czynienia z wojną, która realnie zagraża pokojowi i dotychczasowemu ładowi w Europie. Polska zaangażowała się w pomoc militarną Ukrainie przekazując jej sprzęt, ale też humanitarnie przyjmując falę uchodźców. Ten wpis nie będzie jednak poświęcony przebiegowi wojny, poszukiwaniu jej przyczyn i wróżeniu jakie będzie miała dalej skutki.
Mędrcy z Davos
Świat znajduje się dziś w punkcie przesilenia. Już sama ilość trwających kryzysów wymaga odważnego, kolektywnego działania – głosi sentencja wprowadzająca do tegorocznego szczytu w Davos na stronie internetowej Światowego Forum Ekonomicznego.
Piramida i katedra
Piramidy i katedry budzą zainteresowanie, zachwycają, inspirują. Budowle te znajdują swoje poczesne miejsce w historii cywilizacji ludzkiej. Są one czymś więcej, niż tylko dziełami inżynierii i architektury. Są także symbolami i metaforami dwóch różnych ustrojów.
Matka nieboszczka ludowa chociaż coś po sobie pozostawiła
Trudno prognozować przebieg wojny na wschodzie Europy. Po niemal roku zaciętych walk nie widać perspektywy jej szybkiego zakończenia, a przesłanki świadczą raczej na rzecz eskalacji działań wojennych. Nie można również wykluczyć rozlania konfliktu zbrojnego na inne kraje regionu. Podczas gdy zasoby strategiczne Federacji Rosyjskiej wydają się nienaruszone, państwo polskie i społeczeństwo nie jest przygotowane na taki rozwój wydarzeń.
Bądź na bieżąco
Pobierz nasze analizy
Czy myśl Carla Schmitta jest aktualna? cz. II
W niniejszym tekście kontynuuję omawianie myśli politycznej Carla Schmitta oraz stwierdzenia, na ile jego refleksja jest aktualna we współczesnym świecie. W poprzednim tekście zarysowałem główne koncepcje teoretyczne myśliciela. W drugiej części z kolei przedstawię Schmttańską krytykę poszczególnych zjawisk politycznych, społecznych oraz prawnych, z którymi to myślicielowi przyszło zmierzyć się w trakcie jego życia.
U kresu jedynowładztwa
Kiedy Alexis de Tocqueville przemierzał w latach 30-tych XIX wieku Stany Zjednoczone przyglądając się z bliska charakterystyce tamtejszego społeczeństwa oraz jego politycznych tradycji – zgoła odmiennych od tych panujących wówczas w Europie – zdumiewało go, że system demokratyczny obowiązujący w tym państwie doprowadza je co cztery lata do stanu przypominającego rewolucję.
Demostenes i Herostrates
Komu dzisiaj zbędna imion dawnych sława, komu umysł nowy każe pamięć sprzedać, tego wstyd za własne braki nie napawa, ten pustym kielichem będzie toast spełniać.
Co z Obroną Cywilną w Polsce?
Wiele emocji wzbudził opublikowany 31 sierpnia br. projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. Spadła na niego lawina uzasadnionej krytyki. Wybrzmiewa ona najmocniej w kwestii nowych quasi stanów nadzwyczajnych, ograniczenia praw obywatelskich w sytuacjach szczególnych, czy odebrania władztwa samorządom na rzecz władzy centralnej. Publicznie niewiele uwagi zwrócono natomiast w obszarze, który docelowo miał ten dokument regulować, tj. obrony cywilnej. Jej poświęcono raptem 5 stron, ze wszystkich 105.
Czy myśl Carla Schmitta jest aktualna? cz. I
W związku ze wzrostem zainteresowania Carlem Schmittem na przestrzeni ostatnich 10 lat trzeba odpowiedzieć na pytania – kim był? Co stworzył? I czy jego myśl jest aktualna? Odpowiedzi na te pytania nie da się udzielić w jednym wpisie. Dlatego też myśli politycznej niemieckiego prawnika, a także jej aktualności, poświęcony zostanie cykl wpisów odpowiadający na powyższe pytania.
Feliks Koneczny i teoria cywilizacji
W erze globalizacji nauki o cywilizacjach zdają się nabierać znaczenia szczególnego. Wiedza o nich – w czasach gdy na Zachodzie przeprowadza się utopijne projekty budowy "nowego wspaniałego świata" scalającego ludzkość w jedną uniwersalną "cywilizację" – to jeden z kluczy do zrozumienia współczesnej rzeczywistości. Klucz ten zostawił nam w swoim dorobku wybitny polski uczony – Feliks Koneczny.
Więcej